Toplum Ruh Sağlığı Kongresi

Değerli katılımcılar;

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi olarak 02-03 Kasım 2018 tarihleri arasında Bağlarbaşı Kültür Merkezi/İstanbul’da, Kocaeli Üniversitesi Toplum Ruh Sağlığı Birimi tarafından başlatılan Kocaeli Buluşmaları’nı takiben düzenleyediğimiz Toplum Ruh Sağlığı Kongresi’ni sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız.

Toplum Ruh Sağlığı Kongresi’yle Türkiye’nin ruh sağlığı alanında önde gelen uzmanlarını, araştırmacılarını geniş bir katılımla bir araya getirdik.

Ruh Sağlığı hizmetlerini multidisipliner bir bakış açısıyla ele almak üzere düzenlediğimiz bu kongrede kamu ve özel hastanelerde ruh sağlığı, koruyucu ruh sağlığı ve toplum ruh sağlığı uygulama ve sorunlarına odaklandık.

Toplum Ruh Sağlığı Kongresi’nde ele alınan konular arasında;

Uygulama eksiklikleri, atılması gerekli adımlar- alınması gereken önlemler-, toplum ruh sağlığı politikaları, savaş-göç-terör-insan hakları sorunları, ihmal-istismar-şiddet- intihar -bağımlılık başlıkları yer almaktadır.

Bu kongrenin; toplum ruh sağlığını korumak, ruh sağlığı uygulamalarını iyileştirmek, geliştirmek, toplum ruh sağlığı konusunda farkındalık yaratmak, fikir ve deneyimleri paylaşmak ve yeni fikirler geliştirmek için birlikte çalışma fırsatı yarattığını umuyoruz.

Toplum Ruh Sağlığı Kongresi
Panel 2
Ruhsal Travma Alanında Güncel Yaklaşımlar
Panel 5
Çocuk Ruh Sağlığında Yataklı Servis İhtiyacı Uygulamaları
Video yüklenecektir
Panel 9
Toplum Ruh Sağlığı Perspektifinden Kadına Bakış
Panel 11
Ruh Sağlığını İyileştirmeye Yalnızca Ruh Sağlığı Çalışanları Yetmez
Workshop
Bilişsel ve Davranışçı Terapiler