Başvuru ve Kayıt

Bu kongre ruh sağlığı alanında çalışan, Birinci basamak sağlık hizmeti veren profesyoneller, Psikologlar, sosyologlar, psikolojik danışmanlar, çocuk gelişimcileri, ergoterapistler, hemşireler, doktorlar Psikoloji, Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, Sosyoloji, Sosyal hizmetler, Çocuk gelişimi, Ergoterapi, Hemşirelik öğrencileri için uygundur.

Workshoplar 30 kişi ile sınırlıdır.

Kongre ve workshop için katılım belgesi verilecektir.

Kayıt Ücreti: 150 TL’dir.  Öğrenci için 100 TL’dir. Workshop ücreti: Her workshop 50 TL’dir.   Workshopa katılmak için kongre kaydı zorunludur. (Kongre ve workshop ücretinin birlikte yatırılması gerekmektedir.)

Son başvuru tarihi: 31 Ekim 2018 Kayıt ödemeleri için banka hesap bilgisi: Mentalist Sağlık TİC. AŞ. Kuveyt Türk Katılım Bankası  TR16 0020 5000 0101 4882 7000 02 Online başvurular kapatılmıştır, kongre günü masada kayıt alınacaktır.