Bilimsel Program

Toplum Ruh Sağlığı Kongresi Bilimsel Programını İndirmek İçin tıklayınız

 

02 KASIM 2018 CUMA

09:30 -10:00

Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. A. Tamer Aker
Prof. Dr. Bülent Coşkun

AVRASYA SALONU

SİNEMA SALONU

SEMİNER SALONU

10:00 -11:30

PANEL 1:
PSİKOSOSYAL BOYUTU İLE BİPOLAR BOZUKLUK

Panel Başkanı: Prof. Dr. Timuçin Oral
Prof. Dr. Timuçin Oral
Bipolarlı Hastanın Yası
Prof. Dr. Kaan Kora
Bipolar Bozuklukta Örgütlenme ve Stigmatizasyonla Mücadele
Prof. Dr. Sibel Çakır
Bipolar Bozukluk Tedavisinde Psikoterapilerin Etkinliği: Güncel Yaklaşımlar

PANEL 2:
RUHSAL TRAVMA ALANINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Panel Başkanı: Prof. Dr. A. Tamer Aker
Prof. Dr. A. Tamer Aker
Kontrol Odaklı Davranış Terapisi
Doç. Dr. Önder Kavakçı
Travma Terapilerinde Güncel Yaklaşımlar
Uzm. Psk. Alagün Belce Bahşi
Psikolojik İlk Yardım

WORKSHOP 1:
PSİKİYATRİK REHABİLİTASYONDA SANAT TERAPİLERİNİN KULLLANIMI

Doç. Dr. Nurhan Eren

11:30-12:00

ARA ARA ARA

12:00 – 13:30

PANEL 3 :
ÖZEL TEDAVİ KURUMLARINDA ALKOL VE MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI

Panel Başkanı: Prof. Dr. Kültegin Ögel
Prof. Dr. Kültegin Ögel
Toplum Temelli Bağımlılık
Uzm. Dr. Cavid Guliyev
Bağımlılıkta Önleme Çalışmaları
Uzm. Dr. Serdar Nurmedov
İkinci El Hayat: İlişki Bağımlılığı

PANEL 4:
PSİKEART: STİGMA VE TOPLUM

Panel Başkanı: Prof. Dr. M. Emin Önder
Prof. Dr. M. Emin Önder
Stigma ve Sinema
Dr. Pınar Üretmen
Romanlarda Kadının Etiketlenmesi
Uzm. Psk. Nur Metin Korkmaz
Anti-Psikiyatri ve Stigma

WORKSHOP 2:
TRANSAKSİYONEL ANALİZ

Uzm. Psk. Dan. Ş. Ebru Toksoy

13:30-14:30

YEMEK ARASI YEMEK ARASI YEMEK ARASI

14:30 – 16:00

PANEL 5:
ÇOCUK RUH SAĞLIĞINDA YATAKLI SERVİS İHTİYACI UYGULAMALARI

Panel Başkanı: Prof. Dr. Işık Karakaya
Prof. Dr. Işık Karakaya
Çocuklarda EKT Uygulamaları
Doç. Dr. Şahika Gülen Şişmanlar
Yatış Endikasyonu Olan Çocuklar
Uzm. Psk. Burcu Oğuzdoğan
Hospitalize Çocuk ve Ergenlerle Çalışmak

PANEL 6:
ÖZEL TEDAVİ MERKEZLERİNDE PSİKOTERAPİ UYGULAMALARI

Panel Başkanı: Uzm. Dr. P. Sevda Bıkmaz
Uzm. Dr. Pervin Sevda Bıkmaz
Kısa Süreli Dinamik Terapiler
Uzm. Dr. Alp Karaosmanoğlu
Şema Terapi
Doç .Dr. Zümra Atalay
Bilinçli Farkındalık Terapisi (Mindfulness)

PANEL 7:
BAĞIMLILIKTA EŞ TANILAR VE YAKLAŞIM

Panel Başkanı: Doç. Dr. Suat Ekinci
Doç. Dr. Suat Ekinci
Bağımlı Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Rahatsızlıklar
Uzm. Dr. Burak Toprak
Bağımlılığa Eşlik Eden Psikiyatrik Rahatsızlıklar
Uzm. Psk. Zehra Olcay Tuna
Bağımlı Aileleri ile Çalışma

16:00 – 16:30 ARA

16:30 – 18:00

WORKSHOP 3:
BİLİŞSEL VE DAVRANIŞÇI TERAPİLER
Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar

03 KASIM 2018 CUMARTESİ

AVRASYA SALONU

SİNEMA SALONU

SEMİNER SALONU

10:00 -11:30

PANEL 8:
KÜLTÜRÜN PSİKİYATRİK RAHATSIZLIKLARDAKİ ROLÜ

Panel Başkanı: Prof. Dr. Kemal Sayar
Prof. Dr. Kemal Sayar
Kültürün Psikiyatrik Hastalıklarla İlişkisi
Uzm. Psk. Hakan Duman
Bir Kültür Unsuru Olarak Dil ve Ruhsal Hastalıklar
Sos. Dilşen Özden
Somatik Deneyimleme: Beden ve Kültür İlişkisi

PANEL 9:
TOPLUM RUH SAĞLIĞI PERSPEKTİFİNDEN KADINA BAKIŞ

Panel Başkanı: Prof. Dr. Ayhan Kalyoncu
Prof. Dr. Ayhan Kalyoncu
Kadınlar Neden İçer?
Uzm. Dr. Gülmisal Erdoğan
Kadın ve Migren
Psk. Neslihan Turan
Durmayan Duygudurumlara Terapötik Yollarla Dur Demenin Yolları

PANEL 10:
TOPLUM RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

Panel Başkanı: Doç. Dr. Fahriye Oflaz
Doç. Dr. Fahriye Oflaz
Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği ile İlgili Hemşirelik Yayınlarının Görünümü
Dr. Öğr. Üy. Gül Oban Dikeç
Kronik Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylerin Tedaviye Uyumunda Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresinin Rolü
Hem. Funda Özden
Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Hemşirelerin Görev ve Sorumlulukları

11:30-12:00

ARA ARA ARA

12:00 – 13:30

PANEL 11:
RUH SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRMEYE YALNIZCA RUH SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI YETMEZ

Panel Başkanı: Prof. Dr. Bülent Coşkun
Prof. Dr. Bülent Coşkun
Toplum Ruh Sağlığını Geliştirmek için “Karar Vericiler”, “Hizmet Verenler” ve “Hizmetten Yararlananlar”ın İşbirliği
Prof. Dr. Ayşen Coşkun
Çocuk Koruma Sisteminin Geliştirilmesinde Farklı Disiplin ve Sektörlerin İşbirliği
Uzm. Dr. Selin Birgül Baran
Ruh Sağlığı Hizmetlerinin İyileştirilmesi için Farklı Tıp Dalları ve Diğer Sağlık Çalışanlarıyla İşbirliği

PANEL 12:
KİŞİLİK BOZUKLUKLARINDA TEMEL YAKLAŞIMLAR

Panel Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Tiryaki
Prof. Dr. Ahmet Tiryaki
Kişilik Bozukluklarında Güncel Tanı Çerçevesi ve Ayırıcı Tanı
Uzm. Dr. A. Asil Budaklı
Kontrolcü Kişilikler
Uzm. Dr. Ada Salaj
Antisosyal Kişilik Bozukluğu

13:30-14:30

YEMEK ARASI YEMEK ARASI 13:30 – 15:00

WORKSHOP 5:
CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI

Prof. Dr. Arşaluys Kayır

 

14:30 – 16:00

PANEL 13:
NÖROPSİKİYATRİK DEĞERLENDİRMENİN ÖNEMİ

Panel Başkanı: Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu
Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu
Gündüz Yaşam Evleri ve Alzheimer
Prof. Dr. Öget Öktem Tanör
Enine Boyuna Bellek
Uzm. Psk. Deniz Büyükgök
Alzheimer ve Aile

WORKSHOP 4:
KISA SÜRELİ DİNAMİK PSİKOTERAPİLER

Uzm. Dr. Pervin Sevda Bıkmaz