Konular ve Konuşmacılar

PANEL KONULARI

 • Bağımlılıkta Eş Tanılar ve Yaklaşım
 • Çocuk Ruh Sağlığında Yataklı Servis İhtiyacı Uygulamaları
 • Kişilik Bozukluklarında Temel Yaklaşımlar
 • Kültürün Psikiyatrik Rahatsızlıklardaki Rolü
 • Nöropsikiyatrik Değerlendirmenin Önemi
 • Özel Tedavi Kurumlarında Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları
 • Özel Tedavi Merkezlerinde Psikoterapi Uygulamaları
 • Psikeart: Stigma ve Toplum
 • Psikososyal Boyutu ile Bipolar Bozukluk
 • Ruh Sağlığını İyileştirmeye Yalnızca Ruh Sağlığı Çalışanları Yetmez
 • Ruhsal Travma Alanında Güncel Yaklaşımlar
 • Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği
 • Toplum Ruh Sağlığı Perspektifinden Kadına Bakış

WORKSHOPLAR

 • Bilişsel ve Davranışçı Terapiler
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Kısa Süreli Dinamik Psikoterapiler
 • Psikiyatrik Rehabilitasyonda Sanat Terapilerinin Kullanımı
 • Transaksiyonel Analiz

KONUŞMACILAR

 • A. Tamer Aker, Prof. Dr
 • Ada Salaj, Uzm. Dr.
 • Ahmet Tiryaki, Prof. Dr.
 • Alagün Belce Bahşi, Uzm. Psk.
 • Alp Karaosmanoğlu, Uzm. Dr.
 • Arşaluys Kayır, Prof. Dr.
 • Asil Budaklı, Uzm. Dr.
 • Ayhan Kalyoncu, Prof. Dr.
 • Ayşen Coşkun. Prof. Dr.
 • Burak Toprak, Uzm. Dr.
 • Burcu Oğuzdoğan, Uzm. Psk.
 • Bülent Coşkun, Prof. Dr.
 • Cavid Guliyev, Uzm. Dr.
 • Deniz Büyükgök, Uzm. Psk.
 • Dilşen Özden, Sos.
 • Fahriye Oflaz, Doç. Dr.
 • Funda Özden, Hem.
 • Gül Oban Dikeç, Yar. Doç. Dr.
 • Gülmisal Erdoğan, Uzm. Dr.
 • Hakan Duman, Uzm. Psk.
 • Işık Karakaya, Prof. Dr.
 • Işın Baral Kulaksızoğlu, Prof. Dr.
 • Kaan Kora, Prof. Dr.
 • Kemal Sayar, Prof. Dr.
 • Kültegin Ögel, Prof. Dr.
 • M. Emin Önder, Prof. Dr.
 • M. Hakan Türkçapar, Prof. Dr
 • Neslihan Turan, Psk.
 • Nur Metin Korkmaz, Uzm. Psk.
 • Nurhan Eren, Doç. Dr.
 • Öget Öktem Tanör, Prof. Dr.
 • Önder Kavakçı, Doç. Dr.
 • Pervin Sevda Bıkmaz, Uzm. Dr.
 • Pınar Üretmen, Dr.
 • Selin Birgül Baran, Uzm. Dr.
 • Serdar Nurmedov, Uzm. Dr.
 • Sibel Çakır, Prof. Dr.
 • Suat Ekinci, Doç. Dr.
 • Ş. Ebru Toksoy, Uzm. Psk. Dan.
 • Şahika Gülen Şişmanlar, Doç. Dr..
 • Timuçin Oral, Prof. Dr.
 • Zehra Olcay Tuna, Uzm. Psk.
 • Zümra Atalay, Doç. Dr.